"Äänet kohoavat varjoista olennoiksi", 2023

5.–27.1.2024 
Galleria Uusikuva, Satamakatu 9, Kotka

Mediataitelija Toni Esselin näyttelyssä tilan täyttävät rihmastot, kudokset ja bakteerit. 

Esselin digitaalisesti rakennetut teokset on luotu mustemaalausten pohjalta. Puhaltamalla luodut epätarkat viivat muistuttavat kasvien juuria ja hermoverkkoja. Negatiiviväreiksi käännettyinä, muodot alkavat muistuttaa röngtenkuvia tai mikroskooppisia säikeitä. Yhdistelemällä maalattuja kuvioita toisiinsa ne kasvavat kuin kudokset. Kaksiulotteisista kuvista tulee kolmeulotteinen vaikutelma.

Mustemaalaukset muovautuvat tulostetuiksi kuviksi ja animaatioksi. Näyttelytilaan on myös rakennettu juurista koostuva teos, jonka sisään voi kävellä. “Äänimaisemalla ja tilan mustalla verhoilulla haluan luoda arkitodellisuudesta irrallisen tilan, jossa kävijä voi paneutua teoksiin ja rauhassa miettiä, mitä ne itselle merkitsevät. Minulle näyttelyn teokset merkitsevät evoluution, luonnon kiertokulun, elämän ja kuoleman näkyväksi tekemistä, mutta katsoja tekee oman tulkintansa.” Essel sanoo.

Näyttelyn nimi on lainaus Oranssi Pazuzu -yhtyeen kappaleesta.

“Äänet kohoavat
varjoista olennoiksi,
olennot puiksi,
puut tiloiksi, joihin voi sukeltaa.”
Oranssi Pazuzu

Esselin ensimmäistä yksityisnäyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Näyttely on aiemmin ollut esillä Galleria Hopassa, Jyväskylässä.